"Ganito kami sa Maynila"

Salamat sa pagbuhos ng malakas na ulan. Sinubok mo ang pasensiya ko at nalagpasan ko ito. :)

Ang mga manunulat ng blog na ito ay magkakaibigan na lumaki ng may sari-sariling pananaw na nagdesisyong ibahagi ang kanilang mga karanasan sa kung paano nila binibigyang kulay ang magulong iko't ng buhay.