one.one.eleven
"The object of a new year is not that we should have a new year. It is that we should have a new soul."

Happy new soul! It was a great 2010 for me and you are a part of it.

Thank you!

0 comments:

Ang mga manunulat ng blog na ito ay magkakaibigan na lumaki ng may sari-sariling pananaw na nagdesisyong ibahagi ang kanilang mga karanasan sa kung paano nila binibigyang kulay ang magulong iko't ng buhay.