Run

(me, my brother, and my cousin)

2 comments:

Anonymous December 28, 2010 at 2:32 AM  

you should get a new running shoes. hehehe

Oras December 28, 2010 at 6:56 AM  

haha yup i'll consider that, that one is so old.

Ang mga manunulat ng blog na ito ay magkakaibigan na lumaki ng may sari-sariling pananaw na nagdesisyong ibahagi ang kanilang mga karanasan sa kung paano nila binibigyang kulay ang magulong iko't ng buhay.